Актуално: За детска градина

изследвания

по ЗОК или платено / на преференциални цени през месеците август, септември и октомври /

 -  паразити

 -  микробиология

 

За бременни

изследвания

по ЗОК

 -  хепатити

 -  СПИН

 -  сифилис

 -  кръвни групи

 


Лаймска болест ( борелиоза ) - пролетно - лятна сезонностЗа повече информация виж електронна консултация
Хроничен небактериален простатит

За повече информация виж в електронна консултация


Диагностичен център за Rh ( - ) отрицателни бременни жени

Доц.  д - р  Б.  Вълчева,  д. м.

Имунохематолог

 

В случаите на Rh ( - ) отрицателна принадлежност на бременните, разчитайте на нашият професионализъм в проследяването и препоръки за адекватно поведение в различните термини на бременността.

И НЗОК

 

За повече информация - графа ИЗСЛЕДВАНИЯ ( лабораторни тестове ) : Диагностичен център на Rh ( - ) отрицателни бременни жени


Медико-диагностична лаборатория " Лора" е самостоятелна медико-диагностична лаборатория, регистрирана през 2001г.

 

В изтеклите 14 години лабораторията се развива във всички направления от медико-диагностичната дейност в доболничната помощ.

 

В структурата на лабораторията са включени сектори по микробиология, паразитология, вирусология, клинична лаборатория, трансфузионна хематология, патологоанатомия.

 

Лабораторията е акредитирана по наредба 18/ 2005 г. на МЗ. Участва в Национална система за външен контрол на качеството по микробиология, паразитология, клинична лаборатория и вирусология.

Работи с НЗОК по всички пакети.

 

От анализа на дейността на лабораторията е видно, че ежемесечно около 800 различни общопрактикуващи лекари и специалисти насочват своите пациенти към лаборатория "Лора".

 

Лабораторията развива своята дейност основно на територията на град София.

 

Въведената компютърна система за регистрация на пациентите улеснява дейността на лабораторията и дава възможност на пациента да взема резултата от изследването в дома си през интернет.

 

В своята работа лабораторията разчита на апарати от най-ново поколение и специалисти с висока квалификация, с което гарантира качеството и точността на анализите.

 

Доверете ни се!

 

Медико - диагностична лаборатория " Лора "   работи със следните частни застрахователти дружества:

 

ЗАД " България " АД   

 ОЗОФ " Доверие " ЗАД

Застрахователна и здравноосигурителна компания " Надежда " АД

ЗЕАД " Даллбогг: Живот и Здраве " ЕАД

ЗАД " Булстрад Живот Виена иншурънс груп " АД

 " Фи Хелт Застраховане " АД

ЗД " Съгласие " АД

"ДЗИ  Животозастраховане " АД

" Животозастрахователен институт " АД

ЗД " Евроинс " АД

Евроинс ЗО ЗЕАД

 " Токуда Здравно застраховане " ЕАД

' Дженерали Застраховане ' АД

ЗК " УНИКА Живот " АД