медико - диагноститична лаборатория " лора " работи със следните частни застрахователни дружества:
Лога