Лабораторни тестове:
ВАЖНО: За да получите повече информация за интересуващото Ви изследване, кликнете върху лабораторен тест !
   Вземане на материала(средна струя урина)                                                          
  • тоалет на гениталиите: специални компреси, вода,  течен сапун,  при жените- разтваряне на лабиите по време на микция,  при мъжете-  издърпване на препуциума назад, а при деца под 3 годишна възраст при спазване на асептика се закрепва с левкопласт стерилно шишенце на външните полови органи,  така че отделената урина да бъде събрана
  • само средна струя урина се събира в стерилен съд, като първата и последната порция не се използват
  • първата сутрешна урина е най-подходяща, като предишното уриниране трябва да е било преди повече от 3 часа

              Съхранение и транспорт на урината  

  • урината да се изпрати в лабораторията до 2 часа след взимане
  • ако това е невъзможно, урината да се постави в хладилник на 4-6°C- до 24 часа 

              Микроорганизми, причинители на уроинфекции

  • острите, неусложнени ИПП  ( инфекции на пикочните пътища ) обикновенно са причинени от един бактериален вид, като E.coli е най-чест причинител
E.coli- уроинфекции причиняват специфични, уропатогенни серотипове
P.mirabilis- често при момчета и мъже, свързва се с аномалии на пикочните пътища и често с калкулоза. При хоспитализирани пациенти мже да причинява хронични инфекции.
S.saprophyticus- причинител на около 20% от цистити и уретрити при млади, сексуално активни жени
Други коагулаза- негативни стафилококи ( S.epidermidis и др. )- редки причинители на уроинфекции, по-често контаминати. Могат да причиняват уроинфекции при структурни и функционални аномалии на ПП ( пикочнополовите пътища ), простатна калкулоза и подлежащи заболявания при възрастни хора.
Стрептококи- редки причинители, S.agalactiae ( gr.B ) е по-често контаминат вкл. вагинална колонизация, но възможен причинител.
Ентерококи - рядко причиняват неусложнени ИПП
  • усложнени ИПП  се срещат при катетеризирани болни, след манипулации и при аномални ПП,  често се причиняват от щамове с вътреболничен произход
E.coli- най-често, срещат се се високо резистентни щамове
Klebsiella, Enterobacter, Proteus  и др. Enterobacteriaceae, ентерококи- често свързани с манипулации и катетри
P.aeruginosa  и др. неферментиращи глюкозата Грам (-) бактерии- свързани със структурни аномалии, след хирургични манипулации, катетри
S.aureus- рядко, свързан с бактериемия, катетри и манипулации, инфекции на простатата. Често е контаминант в следствие перинеална колонизация!
Candida spp.- колонидация на пикочния мехур се среща при катетеризирани болни. Възможна е контаминация от генит.тракт.
Mycobacterium tuberculosis  и други Mycobacterium species могат да причинят ИПП.
По-редки причинители на ИПП Haemophilus influenzae, C.trachomatis, Mycoplasma hominis, U.urealyticum, Corynebacterium urealyticum.
Вируси- възможни причинители на ИПП- аденовируси ( тип11 ) ,ВК вирус ( хеморагичен цистит ), HSV, CMV.