.
Наименование AFP
Отдел Туморни маркери
Материал за изследване Серум
Коментари

AFP -( Alpha – fetoprotein )  - Може да подпомога диагностиката и да насочва лечението при  карцинома на черния дроб /  hepatocellular carcinoma/. Нормалните нива на AFP са обикновено под 10 ng/ml. AFP се покачва при повечето пациенти с карцином на черния дроб, но може също така да се покачи при остри или хронични хепатити, но рядко повече от 100 ng/ml  при тези заболявания .

 
AFP има значение също при проследяване ефекта от лечението. След пълно отстраняване на карцинома, нивата на AFP спадат до нормата и ако се повишават,  това показва , че заболяването  отново  е активно.
 
Повишени стойности на AFP се установяват и при герминативни тумори на тестисите - произтичащи от зародишните или т.нар. герминативни клетки, по-рядко при яйчниците, както и при медиастинални тумори на зародишните клетки.
Цена 19,90лв.
<<
Назад
>>