.
Наименование anti - HBc total
Отдел Вирусология и серология
Материал за изследване Серум
Цена 22,00лв.
<<
Назад
>>