.
Наименование aPTT
Отдел Кравосъсирване и коагулация
Материал за изследване Цитратна плазма
Цена 5,00лв.
<<
Назад
>>