.
Наименование BNP pro
Отдел Туморни маркери
Материал за изследване Серум
Коментари

BNP – B type nutriuretic peptide – корелира с СА125 . При повишени нива показва, че сърцето работи добре.

Цена 58,00лв.
<<
Назад
>>