.
Наименование CA 125
Синоним Синоним
Отдел Туморни маркери
Материал за изследване Серум
Коментари

CA 125 -  за проследяване на пациенти след лечение на епителен овариален карцином  /най-чест от карциноми на яйчниците/. Нормалните нива са  обикновено

 < 35 U/ml. Повече от 90% от жените с напреднал карцином на яйчника имат повишени стойности . Маркерът се използва за проследяване ефекта от лечението. При половината от жените с карцином на яйчниците маркерът се повишава, без да има разпространение на карцинома извън яйчниците. По тази причина, маркерът се използва като скрининг тест. Използването на този маркер като скрининг има недостатък, че пропуска много ранните форми на карцином на яйчника, както и маркерът може да се позитивира  при  карцином другаде в репродуктивната система, като при жени с миома на матката , ендометриоза както и в случаи на карцином на белия дроб, панкреаса, гърдата, черния дроб, дебелото черво или при хора с карцином в миналото. Тъй като овариалния карцином е много рядък, то увеличаването на този маркер, по –скоро се свързва с карцином другаде
Цена 19,90лв.
<<
Назад
>>