вид на изследването цена
TAT16,90лв.
TSH15,90лв.
TSH рецепторни антитела35,90лв.