.
Наименование PSA total
Отдел Туморни маркери
Материал за изследване Серум
Забележки PSA – туморен маркер при простатен карцином
Цена 15.90лв.
<<
Назад
>>