.
Наименование S - 100
Отдел Туморни маркери
Материал за изследване Серум
Коментари

S-100 – протеин, намерен в повечето меланомни клетки. Нивата на маркера в кръвта се покачват при повечето случаи когато туморът е метастазирал. Има значение при оценка ефекта от лечението.

Цена 35,00лв.
<<
Назад
>>