.
Наименование SARS-CoV2 IgG Antibody ELISA
Материал за изследване серум
Метод ELISA
Цена 33.00лв.
<<
Назад
>>