.
Наименование Чревно носителство
Метод Микробиологична посявка + микроскопия
Цена 20,00лв.
<<
Назад
>>