вид на изследването цена
Йонизиран калций3,00лв.
Калий3,90лв.
Калций3,00лв.
Литий17,00лв.
Магнезий3,00лв.
Мед в серум14,00лв.
Натрий3,90лв.
Фосфор3,00лв.
Хлориди3,90лв.
Цинк17,00лв.
image