Микроорганизми, причинители на генитални инфекции при жени


Вулвовагинити и вагинози

 1.Candida spp.

 2.Бактериална вагиноза- анаероби ( Bacteroides, Mobiluncus, Veilonella, Peptostreptococci ), Gardnerella vaginalis, Mycoplasma и др.

 3.Т.vaginalis

 4.S.agalactiae- рядко, при атрофична лигавица

 5.N.gonorrhoeae, C.trachomatis- рядко, при деца

Тазова възпалителна болест- салпингит, пелвични възпаления, тубоовариален абсцес

          1. N.gonorrhoeae
          2. C.trachomatis

          3. анаероби
          4. Enterobacteriaceae

          5. Смесена аеробна и анаеробна флора

Цервицит

1.N.gonorrhoeae
2.C.trachomatis
3.U.urealyticum, M.genitalium
4 Вируси- HSV, HPV
5.S.agalactiae- рядко