Микроорганизми, причинители на инфекции на горни дихателни пътища и/или колонизатори


Потенциални патогени,  колонизиращи носната лигавица и обект на изследването на носен секрет

          1.S.pyogenes

          2.бета-хемолитични streptococci gr.C,G

          3.S.pneumoniae

          4.M.catarrhalis

          5.S.aureus

          6.N.meningitides

          7.Enterobacteriaceae

Остър синуит

          1.S.pneumoniae

          2. M.catarrhalis

          3.H.influenzas

          4.S.pyogenes

          5.S.aureus- рядко

          6.Enterobacteriaceae- при вътреболнични случаи

Хроничен синуит

          1.Анаероби

          2.Причинители на остър синуит

Тонзилофарингит

          1.S.pyogenes

          2.бета-хемолитични streptococci gr.C,G

          3.N.gonorrhoeae

          4.Arcanobacterium haemolyticum

Колонизари в назофаринкса,  възможни патогени при улцерозен  фарингит, имунокомпрометирани болни,  кристична фиброза

          1.S.aureus

          2.Enterobacteriaceae

          3.P.aeruginosa

          4.Candida sp.

Mембранозен тонзилофарингит

         1.C.diphteriae

Епиглотис

         1.H.influenzae

         2.S.pneumonias

         3.S.pyogenes