Метаболитен синдром


Какво е това?

Метаболитният синдром е комплекс от рискови фактори, който включва абнормно напълняване, понижена способност да се разгражда глюкозата, повишение на захарта в кръвта или инсулинова резистентност, дислипидемия ( разтройство в липидния статус ) и повишено кръвно налягане. Пациентите с този синдром са с повишен риск за сърдечно – съдови заболявания или Тип 2 диабет.
Метаболитният синдром е известен с най различни имена – дисметаболитен синдром, синдром Х , инсулинова резистентност, синдром на затлъстяването.
Всички фактори свързани с метаболитния синдром са взаимносвързани. Свръхтеглото и застоялия начин на живот водят до инсулинова резистентност. Инсулиновата резистентност има негативен ефект върху липидната продукция, повишават се VLDL, LDL – холестерола и триглицеридните нива в кръвта и се понижава HDL – холестерола (добрия холестерол). Това може да доведе до образуването на мастни плаки и отлагането им в артериите, което води до кардио – васкулани заболявания. Инсулиновата резистентност също води до повишаване на инсулина и глюкозните нива в кръвта. Повишеният инсулин води до солева задръжка в бъбреците, което пък се свързва с повишено кръвно налягане и хипертония.

Метаболитен синдром – лабораторни изследвания

  • глюкоза (на гладно)
  • глюкоза (след нахранване)
  • глюкозо-толерантен тест
  • липиден профил (HDL, LDL, VLDL – холестерол, триглицериди)
  • С пептид (индикатор за ендогенна инсулинова продукция)
  • микроалбумин ( ранен индикатор за бъбречно заболяване )
  • hs-CRP (измерва ниски нива на възпаление, които са може би част от кардио-васкуларен риск)
  • sdl DL (измерване на малка гъстота нискомолекулни липопротеинови молекули)
  • IRI (имуно-реактивен инсулин)
  • Проследяване на кръвното налягане и теглото.