Диагностичен център за Rh ( - ) отрицателни бременни жени


   Диагностичният център за Rh(-) отрицателни бременни жени предлага диагностични методи и консултации при АВО-кръвногрупова несъвместимост (майка от кръвна група “О” и баща от кръвна група “А” или “В”), както и при други кръвногрупови несъвместимости между майката и бащата.

 
            Благодарение на методите, с които ние изследваме Rh(-) отрицателни бременни ( гел-тест на щвейцарската фирма Dia-Med ) и въз основа на количественото проследяване на тези антитела по време на бременността, нашите диагностичини и прогностични консултации имат значение при следните случаи:
- кога да се прилага профилактика при Rh(-) отрицателни бременни жени след аборт (по желание или спонтанен)
            - при какви стойности на антителата да се прави амниоцентоза, за да се прецени дали плодът е застрашен in utero (вътреутробно)
            - кога ще се наложи да се направи обменно кръвопреливане на новороденото след раждане, за да бъде насочена бременната да роди в подходящо АГ заведение
            - ще развие ли новороденото анемия в първите месеци след раждането и как да бъде лекувано
            - кога се налага интраутеринна трансфузия, за да се избегне раждането на мъртъв плод.
 
            Различията в Rh принадлежността между Rh(-) отрицателната майка и Rh(+) положителен баща имат голямо клинично значение.
            Тази несъвместимост води до различна по тежест хемолитична болест на новороденото, която може да протече с лека, средно тежка или тежка форма на жълтеница след раждането, късна анемия при новороденото или смърт in utero (вътреутробно).
            За българското население честотата на Rh(+) положителните индивиди е 87%, а 13% са Rh(-) отрицателни.
            Вероятността за засягане на плода и новороденото от т.н. Rh-хемолитична болест на новороденото е 1 на 200 раждания.
            Съществуват и ние прилагаме съвременни и много чуствителни имунохематологични методи за откриване на т.н. Rh-ало-антитела при Rh(-) отрицателни бременни жени, които застрашават плода и новороденото.
            Процентът на Rh(-) отрицателни жени, които образуват Rh-ало-антитела след аборт е между 2 и 7. Същият е процентът и при Rh(-) отрицателни жени след раждане на първо Rh(+) положително дете. След втора бременност с Rh(+) положително дете около 17% от жените образуват ало-антитела. С всяка следваща бременност вероятността за образуване на ало-антитела нараства.