Atopobium vaginae


Atopobium vaginae представляват   Грам /+/ коки или кокобацили, анаероби, които са изолирани и описани през 1999 г. от влагалището на "здрава" жена в  Швеция. Или, Atopobium vaginae  в ниско микробно число е част от нормалната флора на влагалището.

  1. Участие в етиологията на бактериалната вагиноза 

Участието  на Atopobium vaginae  в патогенезата на бактериалната вагиноза все още се уточнява.

Предполага се, че Atopobium vaginaе , в случаите на свръхрастеж се свързва с участие в етиологията на бактериалната вагиноза.

С помоща на молекулярно- генетични методи е установено, че Atopobium vaginae се изолира при 8.3% от жените с нормална влагалищна флора и 84- 100% от жените с бактерилана вагиноза.

Един от възможните  патогенетични механизми при бактериалната вагиноза е формирането на биофилм, който съдържа голямо  количесво Gardnerella vaginalis и Atopobium vaginae, като 90 % от биомасата на биофилма представляват плътно прилепнали по повърхността на вагиналния епител, колонии от  Gardnerella vaginalis и Atopobium vaginae.

  1. Антибиотична чувствителност на  Atopobium  vaginae

Във връзка с участието на Atopobium  vaginae в етиологията на бактериалната вагиноза и основните средства за лечението й- methronidazole   и clindamycin  следва да отбележим:

  • Висока чувствителност на микроорганизма към: ampicillin, azithromycin, ciprofloxacin, clindamycin, doxycyclin.
  • Висока резистентност  към    methronidazole , като в зависимост от авторите тя варира от 60-100%. Предстоят изследвания, които ще изясняват по-подробно тази резистентност  и свързаните с нея предположения за  някои от причините за рецидивиращи вагинози: Установено  е, че до 30 % от лекуваните с метронидазол/ клиндамицин жени имат рецидиви на вагинозата след 3 месеца. Високата резистинтентност на  Atopobium vaginaе към метронидазол както и новооткритият механизъм за формиране на биофилм с участието и  на Gardnerella vaginalis се считат за основните причини за неуспех при лечението на бактериалната вагиноза.

Клиндамицинът е ефектвиен към Atopobium vaginae , но той разрушава лактобацилите, които поддържат нормалната вагинална екосистема и възпрепятстват развитието на други опортюнистични микроорганизми.

  1. Участие в етиологията на инфекции:
  • Последните изследвания показват, че бременни жени с високи концентрации на Atopobium vaginae (DNA level ≥108 copies/mL) имат повишен риск от преждевременно раждане.
  • Установено е участие на микроорганизмът в овариални абсцеси, в тазово-възпалителна болест , както и в бактериемии.

Лабораторна диагностика :

Наличието на A. vaginae във вагинален секрет може да се докаже успешно чрез конвенционален PCR и real-time PCR. И двата метода показват висока специфичност ( 96.7%) и чувствителност ( 100% ). Не се извършват рутинно в ежедневната  лабораторна диагностика.