Микроорганизми, причинители на уроинфекции


Oстрите, неусложнени ИПП  ( инфекции на пикочните пътища ) обикновенно са причинени от един бактериален вид, като E.coli е най-чест причинител

E.coli- уроинфекции причиняват специфични, уропатогенни серотипове
P.mirabilis- често при момчета и мъже, свързва се с аномалии на пикочните пътища и често с калкулоза. При хоспитализирани пациенти мже да причинява хронични инфекции.
S.saprophyticus- причинител на около 20% от цистити и уретрити при млади, сексуално активни жени
Други коагулаза- негативни стафилококи ( S.epidermidis и др. )- редки причинители на уроинфекции, по-често контаминати. Могат да причиняват уроинфекции при структурни и функционални аномалии на ПП ( пикочнополовите пътища ), простатна калкулоза и подлежащи заболявания при възрастни хора.
Стрептококи- редки причинители, S.agalactiae ( gr.B ) е по-често контаминат вкл. вагинална колонизация, но възможен причинител.
Ентерококи - рядко причиняват неусложнени ИПП

Усложнени ИПП  се срещат при катетеризирани болни, след манипулации и при аномални ПП,  често се причиняват от щамове с вътреболничен произход

E.coli- най-често, срещат се се високо резистентни щамове
Klebsiella, Enterobacter, Proteus  и др. Enterobacteriaceae, ентерококи- често свързани с манипулации и катетри
P.aeruginosa  и др. неферментиращи глюкозата Грам (-) бактерии- свързани със структурни аномалии, след хирургични манипулации, катетри
S.aureus- рядко, свързан с бактериемия, катетри и манипулации, инфекции на простатата. Често е контаминант в следствие перинеална колонизация!
Candida spp.- колонидация на пикочния мехур се среща при катетеризирани болни. Възможна е контаминация от генит.тракт.
Mycobacterium tuberculosis  и други Mycobacterium species могат да причинят ИПП.
По-редки причинители на ИПП Haemophilus influenzae, C.trachomatis, Mycoplasma hominis, U.urealyticum, Corynebacterium urealyticum.
Вируси- възможни причинители на ИПП- аденовируси ( тип11 ) ,ВК вирус ( хеморагичен цистит ), HSV, CMV.