гр. Бухово, кв. 6
/ бивша поликлиника /

Работно време

 вторник и четвъртък от 8.00 до 10.30 часа

@