Медико-диагностична лаборатория " Лора " е самостоятелна медико-диагностична лаборатория, регистрирана през 2001г. Лабораторията се развива във всички направления от медико-диагностичната дейност в доболничната помощ. В структурата на лабораторията са включени сектори по микробиология, паразитология, вирусология, клинична лаборатория, трансфузионна хематология, патологоанатомия.

През 2010г. лаборатория " Лора " става част от групата на Limbach лаборатории - Германия. Това дава възможност на нашите пациенти да ползват пълния набор от изследвания извършвани в Германия на цени адаптирани с българския пазар .

Медико-диагностична лаборатория " Лора " участва в Национална система за външен контрол на качествотото по микробиология, паразитология, клинична лаборатория и вирусология.

Лабораторията има договор с НЗОК по всички пакети, както и с редица частни застрахователни дружества. 

За улеснение на пациентите лабораторията предлага възможност за вземане на резултатите през интернет.