Тестът изследва за наличието на Streptococcus pyogenes в материал от гърлен секрет, на базата на моноклонамни антитела.
Извършва се в рамките на 10-15 минути.
Има висока точност за наличие на еритрогенен токсин.

Тестът сам по себе си не поставя диагноза скарлатина, но дава информация за наличие на приченителят й в секрета, взет от пациента.