Възраст

до 21г.

Препоръка

Не се скринират

Възраст

от 30 – 65г.

Препоръка

Възможно:

  1. Цитонамазка – всеки 3 г.
  2. Високо –рискови HPV – всеки 5 г.
  3. Ко-тестване – високо-рискови HPV + Цитология – всеки 5г.

Възраст

от 65г.

Препоръка

Не се скринират след негативен предишен скрининг

При пациенти след хистерология и отделяне на цервикса (шийката на матката)
Не се провежда скрининг без доказани карциномни лезии или карцином