Бактериална вагиноза (BV)

(CDC Diagnosis and treatment – 2021)

Диагностиката на BV извършена по критериите на Nugent се определя като „Златен стандарт“

(Микроскопска диагноза)
Касае се за микроскопска оценка на състоянието на влагалищната микрофлора включително:

  1. Наличие на „clue cells“ (мин. 20%)
  2.  pH на влагалището > 4,5
  3.  (+) тест с KOH
  4.  Бяло течение, по стените на влагалището

ДНК тест, също е възможен, в случаите когато изследването на pH, микроскопският както и тестът с KOH са невъзможни в момента