ЗА АЛЕРГИИТЕ

Алергиите (известни още като „свръхчувствителност | hypersensitivities“) са свръхреакции на имунната система към вещества, които не предизвикват реакции при повечето хора. Алергиите се групира в четири типа, I, II, III и IV. Тези класификации се основават на това кои части на имунната система се активират и колко време е необходимо, за да се прояви реакцията.
Двата типа свръхчувствителност, които обикновено се свързват с термина „алергии“, са тип I („непосредствена“ свръхчувствителност) и тип IV („забавена“ свръхчувствителност).

ИЗСЛЕДВАНЕ

Диагностициране на алергията започва с преглед на симптомите на пациента, фамилната анамнеза и личната анамнеза, включително: възраст при появата, сезонните симптоми и тези, които се появяват след досег с животни, сено или прах, както и такива, които се развиват в специфични среди (напр. домашни и работни условия).

Други фактори като околната среда и начина на живот, като замърсители, тютюнопушене, упражнения, алкохол, наркотици и стрес могат да влошат симптомите и трябва да бъдат взети под внимание. След като списъкът на възможните алергени бъде стеснен, то тогава може да се направи и специфично изследване.

ТЕСТОВЕ

  • IgE total– тест, който открива наличието на IgE протеин (включително алергични антитела), но не идентифицира специфични алергени.
  • IgE specific– тест за скрининг на специфични IgE антитела. Включва проверка за всеки подозиран алерген.