За анемията

Анемията е заболяване, което възниква, когато броят на червените кръвни клетки (еритроцити) и/или количеството хемоглобин падне под нормалното ниво.
Червените кръвни клетки и съдържащият се в тях хемоглобин са необходими за придвижването на кислорода от белите дробове към останалата част от тялото. Без нужното количество кислород много части на тялото започват да не функционират правилно. Анемията може да бъде лека, умерена или тежка в зависимост от това колко са намалели броят на червените кръвни клетки и/или нивата на хемоглобина. Това е доста често срещано състояние и засяга както мъже, така и жени от всички възрасти и етнически групи.

Разновидности

1. Желязо-дефицитна анемия (най-често срещана)  |  Iron deficiency anemia

Лабораторни тестове | Lab – tests

 • Хемоглобин (HB) – може да е в норма, но постепенно спада
 • Еритроцити (RBC) – намалява размера и стават хипохромни
 • MCV – намален обем
 • Серумно желязо (Serum iron) – обикновенно намалено
 • Трансферин (Transferin) – свързва се с железен недоимък
 • Феритин (Ferritin) – обикновенно занижен

2. Пернициозна анемия (витамин B12 недоимък)|  Pernicious anemia

Лабораторни тестове | Lab – tests

 • Хемоглобин (HB) – понижен
 • Vit B12 – занижен
 • Homocystein – може да бъде завишен независимо от фолат има B12 недоимък
 • Reticulocytes – занижен
 • Фолиева киселина – занижена

3. Апластичната анемия |  Aplastic anemia

Лабораторни тестове | Lab – tests

 • Хемоглобин (HB) – намален
 • Еритроцити (RBC) – занижени
 • Тромбоцити – намален брой
 • MCV – нормален или леко завишен
 • Диференциално броене – показва завишен брой на повечето типове, но не на лимфоцитите
 • Ретикулоцити – занижени
 • Еритропоетин – обикновенно завишен

4. Хемолитична анемия |  Hemolytic anemia

Лабораторни тестове | Lab – tests

 • Електрофреза на хемоглобин
 • DNA анализ за хемоглобинови варианти
 • G6PD – за установяване на дефицит на този ензим
 • Хемолитична анемия при новороденото поради несъвместимост между майка и плод
 • Лекарства – (пеницилинът може да е причина за образуване на антитела срещу Er.)

5. Анемии в следствие на хронични заболявания

Лабораторни тестове | Lab – tests

 • Бъбречни заболявания
 • Възпалителни болести (напр. RA)
 • Заболявания, които могат да доведат до анемия, като: хронични инфекции, карциноми, цироза и др.