За бъбречните заболявания

Бъбреците са чифт бобовидни органи, които се намират в долната част на гръдния кош в дясната и лявата страна на гърба.
В тях има около милион малки функционални единици, наречени нефрони. В началото на всеки нефрон кръвта непрекъснато се филтрира през микроскопичен клъстер от примкови кръвоносни съдове, наречени гломерули. Гломерулът позволява преминаването на вода и малки молекули, но задържа кръвните клетки и по-големите молекули. От гломерула течността и молекулите преминават в проксималния канал, бримката на Хенле, дисталната тубула и след това събирателните канали.
По време на това движение отпадъчните вещества се концентрират, за да образуват урина, докато в същото време веществата, които тялото все още може да използва, се реабсорбират.

Тестове

Рискови фактори ( диабет, високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, фамилна анамнеза )

  • Амбулин в урината ( в 24 часова диуреза )
  • Амбулин / креатинин ниво
  • Уринен анализа за левкоцити и еритроцити в урината
  • Стерилна урина
  • Хепатит B и C вирусни инфекции, които могат да се асоциират с бъбречни инфекции
  • ANA – антинуклеарни антитела
  • Бъбречни камъни
  • C3 и C4 – могат да се свържат с гломерулонефрити