ЗА Хематурията

Хематурията е кръв в урината. Това не е нормално състояние, но не е и необичайна и има много възможни причини.

Кръвта в урината може да бъде лесно видима, но може да присъства в толкова малки количества, че да се открива само по време на медицински преглед примерно, когато се извършва анализ на урината (или тест с пръчка).
Урината обикновено е бистра и има нюанс на жълто, което варира от бледо сламено до светло кехлибарено, в зависимост от концентрацията. Цветът на урината често е различен, когато има кръв в нея, но не е задължително да е червен.

Тестове

  • Обикновен химичен анализ на урина, който открива наличие на кръв
  • Посявка на урина
  • Микроалбумин
  • Креатинин
  • Цитология на урина (морфология на клетките)
  • Цистоскопия при налични данни
  • Ехография