ЗА Кардиоваскуларната болест

Кардиоваскуларната болест (CVD) е общ термин, използван за описване на нарушения, които могат да засегнат сърцето (кардио) и/или кръвоносната мрежа (съдови).

Повечето сърдечно-съдови заболявания отразяват хронични състояния – състояния, които се развиват или персистират за дълъг период от време. Въпреки това, понякога резултатът от сърдечно-съдово заболяване може да бъде остро събитие като сърдечен удар или инсулт, който се появява внезапно, когато кръвоносен съд, доставящ кръв към сърцето или мозъка, се запуши.

Тестове

Оценка на кардиален риск

  • Креатин – кинеза
  • Липиден профил
    – триглицериди
    – холестерол (HDL, VLDL, общ)
    – ангини (B streptococcus, AST)
    – Сърдечно заболяване (инфаркт)