ЗА Раневите инфекции

Инфекциите на рани и кожата представляват навлизане в тъканите от един или повече видове микроорганизми. Тази инфекция задейства имунната система на тялото, причинява възпаление и увреждане на тъканите и забавя лечебния процес.
Много инфекции остават ограничени до малка област, като например инфектирана драскотина или космеен фоликул, и обикновено преминават сами. Други инфекции могат да продължат и, ако не се лекуват, да увеличат тежестта си и да се разпространят по-дълбоко в тялото. Някои инфекции се разпространяват в други органи или причиняват септицемия.

Тестове

  • Посявка на ранев секрет
  • Gram. оцветяване
  • Чувствителност към антибактериални средства
  • Култура за кандида