ЗА Сепсиса

Сепсисът е тежък и увреждащ системен възпалителен отговор, причинен от инфекция. Инфекцията може да започне от едно място в тялото и да се разпространи в кръвта, както и на други места в организма.
Ако термините бактериемия и фунгемия се отнасят до откриваемото присъствие на бактерии или гъбички в кръвния поток, то сепсисът се отнася до преобладаващия отговор на тялото към инфекция, което води до дисфункция на органите.

Тестове

  • Хемокултура – да се определи
  • Стерилна урина (урокултура)
  • ПКК (кръвна картина)
  • Лактат | Lactate – повишен
  • CRP – възпаление
  • Прокалцитонин | Procalcitonin
  • ASAT / ALAT
  • Глюкоза | Glucose
  • PT и аPTT