Отношение на U. urealyticum, U. parvum, M. genitalium и M. hominis към фертилитета

Между 8 и 35% от случаите на мъжки инфертилитет се дължат на полово трансмисивни инфекции. Едни от най-често срещаните патогенни микроорганизми са уреаплазмите и микоплазмите. Няколко проучвания доказват негативния ефект на мико и уреплазмите върху плътността и подвижността на сперматозоидите. M. genitalium е с доказана патогенност при негонококов уретрит, въпреки че ролята й върху мъжкия фертилитет е недоизяснена. Сред направените проучвания корелацията между инфекцията с U. urealyticum или U. parvum и инфертилитет при мъжете е между 85 и 95%. При M. hominis корелацията варира между 65 и 95%, докато за M. genitalium, в направените досега проучвания, корелация с инфертилитета при мъжете няма. При сравнение между инфертилните мъже, носителството на U. urealyticum силно доминира над носителството на U. parvum. При контролите (фертилни мъже) доминира носителството на U. parvum пред носителството на U. urealyticum. Като заключение, от урогениталните микоплазми и уреаплазми, асоциирани с мъжкия инфертилитет са до голяма степен U. urealyticum и M. hominis, а M. genitalium и U. parvum – в много по малка степен.

Проучванията при жени са със сходни резултати като към приченителите на инфертилитет се включва M. genitalium. U. parvum и при жени остава с недоизяснена патогенност. Засега доказаните приченители на женски инфертилитет са: M. genitalium, U. urealyticum и M. hominis.

Източници:

  • Mycoplasma and ureaplasma infection and male infertility: a systematic review and meta-analysis, 2015, American Society of Andrology

Автори: C. Huang, H.L. Zhu, K.R. Xu, S.Y. Wang, L.Q. Fan, W.B. Zhu

  • The role of genital mycoplasma infection in female infertility: A systematic review and meta-analysis, 2021, American Journal of Reproductive Immunology

Автори: Ourlad Alzeus G. Tantengco BSc, Mariana de Castro Silva BSc, Clarissa L. Velayo MD. PhD

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

X