МДЛ Лора извършва пълен обем изследвания в партньорство с редица здравнозастрахователни дружества ( посочени по долу ), както и извършва платени изследвания от спектъра на лабораторията и изследвания по всички пакети на НЗОК.