Желязо-дефицитни анемии (риск фактори)

 • недоносени деца
 • недохранване
 • продължително кърмене (след 6-я месец)
 • ниско съдържание на желязо в храната
 • загуба на кръв
 • хронични инфекции
 • рестриктиращи диети
 • медикаменти, които са свързани с абсорбация на желязо

Всички деца следва да се обхващат в задължителния имунизационен календар

Всички деца следва да се скринират и за:

 • Phenylketonuria
 • Hypothyroidism (вроден)
 • Cystic Fibrosis
 • Хемаглобинопатии

Следва да се контролира непрекъснато без болестни оплаквания:

 • здравословно хранене
 • режим на движение и физкултурни упражнения
 • ваксинации
 • високо тегло
 • високо кръвно налягане
 • периодично профилактиране на зъбния статус
 • холестерол (фамилно обременяване или кардиоваскуларна болест при мъже преди 55 г. и жени преди 60г.
 • туберкулоза