За рак на гърдата

(заболяването е много рядко срещано във възраст под 35 години.)

За рак на шийката на матката

При жени от 25 – 60 годишна възраст ( на всеки 3 до 5 години следва да се извършва цитологичен скрининг на клетките на цервикалният канал

Chlamydia | Mycoplasma
| HPV

Висок холестерол

Кожен рак