Mедико диагностична лаборатория Лора е самостоятелна медицинска лаборатория регистрирана 2001 година с предмет на дейност – микробиологични изследвания, клинична лаборатория, паразитологични изследвания, цитология, хистология, вирусология, кръвни групи и антитела при бременни, ДНК изследвания, имунология…

През 2010 г. МДЛ Лора става партньор на MVZ Labor Dr. Limbach, което дава възможност лаборатория Лора да ползва спектърът от високо диагностични изследвания на немската лаборатория с цени за българския пазар.

МДЛ Лора извършва пълен обем изследвания в партньорство с редица здравнозастрахователни дружества ( посочени по долу ), както и извършва платени изследвания от спектъра на лабораторията и изследвания по всички пакети на НЗОК.